CHỌC LỖ BỎ HẠT – ‘thô sơ lạc hậu’ hay loại nông cụ tối ưu cho canh tác nương rẫy?

Phạm Anh Tuân, Cà Chung Nếu chỉ nhìn về cấu tạo bề ngoài, gậy chọc lỗ trông có vẻ thô sơ, ‘kém năng suất’ hơn...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ1,Hoàng Thị ThanhGiang2 1,2 Trường Đại học Tây Bắc   Tóm tắt Xây dựng các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho sinh viên...

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ1, Hoàng Thị Thanh Giang2 1,2 Trường Đại học Tây Bắc   Tóm tắt Rèn luyện kĩ năng đọc sách là biện pháp quan trọng hàng...

QUI TRÌNH LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Khoa KHXH   Bước 1: Xác định từ khoá Mindmap được tạo thành bởi hầu hết các từ khoá nên...

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

                                                ...

KẾT HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Thảo luận nhóm là một phương pháp đáp ứng quan điểm dạy...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Tây Bắc 1.Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Huệ ĐT: 0987131678 Email: [email protected] Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế...