MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Huệ ĐT: 0987131678 Email: [email protected] Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế...

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

                                                ...

Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên thông qua đọc sách. Một số giải pháp nâng cao tính tự học cho sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Huệ Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học có thể hiểu là tự mình lao động...

PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT

Th.S. Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Tây Bắc   ABSTRACT Atlat Địa lí Việt Nam là một tập hợp có hệ thống các bản đồ địa lý...