NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI TỈNH SƠN LA

  Causes, consequences and solutions to reduce the imbalance of sex ratio at birth in Son La province ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương Trường Đại học Tây...

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT

Nguyễn Thị Hồng Nhung - KHXH

Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên thông qua đọc sách. Một số giải pháp nâng cao tính tự học cho sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Huệ Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học có thể hiểu là tự mình lao động...

XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ NHIỀU SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

 Ngô Thị Phượng Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc Đặt vấn đề Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc...