TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC QUA MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Người viết: ThS. Nguyễn Thị Huệ 1. Tính hợp lí của việc tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học...

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP

  Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Trường ĐHTB Bước 1: Khởi động phần mềm Click đúp chuột vào biểu tượng chương trình iMindMap trên màn...