Thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc giới thiệu chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022

Người đăng: Đặng Thị Hồng Liên - KHXH Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về...

PHẤN ĐẤU ĐƯA NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊN TỐP ĐẦU THẾ GIỚI

Hoàng Thị Thanh Giang - KHXH Mục tiêu Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến...

NHỮNG KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LỚP TRẬT TỰ, TẠO TIẾT HỌC HIỆU QUẢ MÀ GIÁO VIÊN NÊN BIẾT

Hoàng Thị Thanh Giang (ST) Khoa Khoa học xã hội CHO CÁC EM HỌC CÁC NGUYÊN TẮC TRONG LỚP HỌC Chẳng hạn như đầu giờ vào thì giáo...