ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V NĂM 2023

Ngày 18/5/2023, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ khai mạc và phát động hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học...