ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V NĂM 2023

98
Ngày 18/5/2023, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ khai mạc và phát động hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023. Hưởng ứng cuộc thi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La đã chỉ đạo Đoàn trường Đại học Tây Bắc tổ chức điểm tập trung đoàn viên, thanh niên trường Đại học Tây Bắc xem trực tuyến lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 và tham gia thi qua Website và ứng dụng App Sinh viên Việt Nam.
☘Đây là sân chơi ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng. Tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện.
⏰Sau lễ khai mạc, đoàn viên, thanh niên đã chủ động tham gia thi hưởng ứng trên website Hội thi (https://anhsangsoiduong.com.vn) và App Sinh viên Việt Nam. Tuần 01 bắt đầu từ ngày 18/5/2023 đến ngày 27/5/2023./.
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em, bệnh viện và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản