GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THAM GIA TẬP HUẤN TÍCH HỢP DẠY HỌC “ĐƯA NỘI DUNG CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HAI NƯỚC VIỆT NAM – LÀO VÀO GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC HAI NƯỚC”

280

bài biên tập Lịch sử tích hợp - Hạnh Vân