ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC STEM

Hoàng Thị Thanh Giang - KHXH 1. Nguyên tắc đành giá năng lực Nguyên tắc đánh giá trong giáo dục STEM bám sát nguyên tắc đánh...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lê Thị Thu Hoà - KHXH Vai trò của trích dẫn tài liệu tham khảo trong trích dẫn Trong quá trình học tập, nghiên...

STEM VÀ DẠY HỌC DỰ ÁN – NHỮNG ĐIỀU GIÁO VIÊN CẦN BIẾT

Tòng Thị Quỳnh Hương - KHXH Thực hiện các dự án học tập để lòng ghép với các bài học trong thế giới thực là...

FLIPPED CLASSROOM – LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC LÀ GÌ?

Lê Thị Dung - KHXH Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình giáo dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự phát...

CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tạin trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và chọn cán bộ giảng viên tham gia khoá đào tạo GV TOT

Đặng Thị Hồng Liên - KHXH CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tại trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và...

NHƯ THẾ NÀO LÀ DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC?

Lê Thị Dung - KHXH Ngày nay dạy học phát triển năng lực hay dạy học theo định hướng phát triển năng lực không còn...