KỈ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN HƯỚNG TỚI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TẠI ĐÔNG NAM Á”

285

PHẠM ANH TUÂN – ĐỊA LÍ

Ky yeu hoi thao VNU-UEB 2021 (final)