GÓC ĐỐ VUI ĐỊA LÍ

Nguyễn Thị Huệ (st) Phía Bắc có hai QUẢNG Phía Nam có hai QUẢNG Tỉnh chi nằm ở giữa Mà răng lạ rứa Gọi quảng thì sai Ai giỏi, ai...