Thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc giới thiệu chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022

174

Người đăng: Đặng Thị Hồng Liên – KHXH

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo giới thiệu chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022.

CV_SGDDT_SON_LA_323_HO_TRO_TUYEN_GV