ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN K61 ĐHSP NGỮ VĂN

154

Tổ chức Đại hội Lớp – Chi đoàn là một công tác quan trọng đầu năm học mới của mỗi chi đoàn cơ sở. Việc tổ chức nhằm bầu ra ban chấp hành mới và đưa ra những phương hướng làm việc trong năm học mới. Tham gia vào tổ chức Đoàn là vinh dự của mỗi đoàn văn để đóng góp cống hiến cho sự phát triển lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Qua 1 năm hoạt động chi đoàn đã gặt hái được một số thành công nhất định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Việc hoạt động của Lớp, Chi Đoàn trong năm học vừa qua được sự chỉ đạo từ cấp trên đã hoàn thành tốt tổ chức Đại hội Chi Đoàn k61 ĐHSP Ngữ Văn nhiệm kỳ 2021-2022. Về tham dự đại hội có đồng chí Bùi Thanh Hoa trưởng khoa Khoa học Xã hội. Đồng chí Hoàng Thanh Giang BCH Liên chi Đoàn Khoa khoa học Xã hội. Cố vấn học tập Ngô Thị Phượng K61 ĐHSP Ngữ Văn.

Trong một năm hoạt động Chi Đoàn K61 ĐHSP Ngữ Văn luôn là chi đoạn vững mạnh đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. Các đoàn viên trong chi đoàn có lối sống lành mạnh, trong sáng không mắc phải các tai tệ nạn xã hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ – TDTT, thi NVSP, học tập rèn luyện do trường, khoa tổ chức đã được tập thể hưởng ứng nhiệt tình và đạt kết quả cao. Đó là động lực thúc đẩy và phương hướng phấn đấu cho các đoàn viên trong chi đoàn. Chi đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sự quan tâm sâu sắc giúp đỡ của chi ủy chi bộ, BCH Liên chi khoa khoa học Xã hội cùng giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô trực tiếp tham gia giảng dạy trong chi đoàn. Ở Đại Hội này Chi Đoàn đã đề ra những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời cũng đề ra phương hướng công tác Lớp và Chi Đoàn để nâng cao đạt hiệu quả trong công tác Lớp, Chi Đoàn. Năm học 2021 – 2022 là năm học thứ hai của bậc Đại học nên mỗi đoàn viên đã nhận thức rõ về việc rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống lành mạnh, ý thức rõ trách nhiệm của người đoàn viên trong chi đoàn đi đúng hướng kế hoạch đề ra đạt kết quả tốt. Cả trong học tập và rèn luyện, tư tưởng đạo đức đều đã đạt được kết quả đề ra. Đại hội Chi Đoàn K61 ĐHSP Ngữ Văn đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 3 đồng chí: Hoàng Như Hương, Đinh Phương Bình, Tòng Thị Như. Ban Chấp hành Chi Đoàn sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt hoàn thành nhiệm vụ được đề ra đưa Chi Đoàn phát triển ngày một vững mạnh hơn.