ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN CÁN BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

203

ThS. Nguyễn Hạnh Vân

Căn cứ vào Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc (Ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ- ĐHTB ngày 14/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc). Căn cứ quyết định số 06 / Khoa Khoa học Xã hội về xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị các chi đoàn trực thuộc Khoa và kế hoạch năm học của Liên chi, chi đoàn quyết định: Tổ chức Đại hội Chi đoàn Giảng viên cán bộ Khoa khoa học Xã hội vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2021, tại Văn phòng Khoa Khoa học Xã hội, nhằm mục đích:

– Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức đại hội, hội nghị các chi đoàn trong khoa.

– Tổng kết đánh giá việc thực hiện các mặt công tác của chi đoàn trong năm học 2020 – 2021 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học 2021 – 2022.

– Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành chi đoàn trong năm học 2020 – 2021 và kiện toàn Ban chấp hành trong năm học 2021 – 2022 và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Liên chi 2021 – 2023.

Đến dự với Đại hội có đồng chí Phạm Thị Phương Huyền Đại diện Chi ủy và Ban chủ nhiệm Khoa đến chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thanh Giang Bí thư Liên chi Khoa Khoa học Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó bí thư Đoàn Trường góp mặt và chỉ đạo đại hội.

Nội dung Đại hội tập trung vào các vấn đề:

  1. Tổng kết việc thực hiện các mặt công tác chi đoàn năm học 2020 – 2021.
  2. Phương hướng công tác chi đoàn năm học 2021 – 2022.
  3. Kiện toàn Ban chấp hành chi đoàn năm học 2021 – 2022
  4. Khen thưởng đoàn viên cán bộ giáo viên có thành tích cao và đóng góp nhiệt tình trong các hoạt động của Đoàn, Hội.

Bên cạnh đó Đại hội cũng lắng nghe và tiếp thu ý kiến tham luận của các đồng chí về các mặt: Tư tưởng chính trị đạo đức tác phong của người Giảng viên, Nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với Giảng viên trẻ, Kết nối phục vụ cộng đồng, Áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và các tham luận tự do khác. Các tham luận là nhiệm vụ cấp bách mà các giảng viên phải thực hiện, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cũng như các kĩ năng về tin học, ngoại ngữ mà người giảng viên cần nắm bắt gắn liền với đời sống và nhiệm vụ công tác ở Khoa và Nhà trường. Chính vì vậy góp phần quan trọng vào định hướng phát triển cho Chi đoàn Giảng viên Cán bộ trong những năm tới.

Đại hội được tiến hành nghiêm túc và khẩn trương đã chọn ra được Ban chấp hành Chi đoàn Giảng viên cán bộ cho nhiệm kì tới

Đồng chí Lò Ngọc Diệp – Bí thư Chi đoàn giảng viên cán bộ

Đồng chí Trần Thị Thanh Hà

Đồng chí Nguyễn Hạnh Vân

Công tác khen thưởng được Ban chủ nhiệm Khoa và Liên chi quan tâm.