ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN K61 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN, KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI, NĂM HỌC 2020 – 2021

352

Người viết: Ngô Thị Phượng

Đặng Thanh Thuỷ

Khoa Khoa học xã hội

Thực hiện Kế hoạch năm học của Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội, ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại phòng 504, tầng 5, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Lớp – Chi đoàn K61 Đại học Sư phạm Ngữ văn đã tiến hành đại hội Lớp – Chi đoàn năm học 2020 – 2021.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, Lớp – Chi đoàn nhận được sự quan tâm của cô giáo – Tiến sĩ Đặng Thị Hồng Liên, đại diện Chi uỷ chi bộ Khoa Khoa học xã hội; cô giáo – Tiến sĩ Hoàng Thanh Giang, Bí thư Liên chi Khoa Khoa học xã hội; cô giáo – Thạc sĩ Lò Ngọc Diệp, Phó Bí thư Liên chi Khoa Khoa học xã hội và cô giáo cố vấn học tập – Tiến sĩ Ngô Thị Phượng cùng toàn thể 22 đoàn viên. Đại hội cũng đón tiếp đoàn đại biểu của các tập thể chi đoàn bạn, bao gồm K58 ĐHSP Ngữ văn, K60 ĐHSP Ngữ văn, K61 ĐHSP Lịch sử, K61 ĐHSP Địa lí.

          Tiến trình Đại hội, thay mặt chi đoàn, đoàn viên Hoàng Thị Hương đã báo cáo đề án công tác lớp – chi đoàn năm học 2020 – 2021. Nội dung bản đề án đã điểm qua những thuận lợi, khó khăn của năm học và những chỉ tiêu có tính chất định hướng cho năm học. Sau khi thông qua bản báo cáo, nhiều đoàn viên khác đã có ý kiến tham luận bằng văn bản về các nội dung: công tác tư tưởng đạo đức, tác phong, công tác học tập, công tác xây dựng đoàn và  phát triển Đảng…

Ảnh 1: Đại biểu và Ban Chấp hành Lớp – Chi đoàn nhiệm kì 2020 – 2021

Tại Đại hội, Chi đoàn đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của cô giáo – Tiến sĩ Đặng Thị Hồng Liên, cô giáo – Tiến sĩ Hoàng Thanh Giang và cô giáo cố vấn học tập – Tiến sĩ Ngô Thị Phượng. Ý kiến của các cô giáo đều nhấn mạnh về vai trò quan trọng của việc học tập, những hoạt động xây dựng Đoàn, phát triển Đảng…

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đại hội đã thông qua bản chuẩn y công nhận Ban Chấp hành Lớp, bao gồm các sinh viên: Lò Đức Bình, Ngô Ánh Nhung, Phạm Thị Vi và đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn, bao gồm các đoàn viên: Hoàng Như Hương, Đinh Phương Bình, Tòng Thị Như.

Ảnh 2: Đại biểu và tập thể đoàn viên K61 ĐHSP Ngữ văn

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Những chỉ tiêu trong bản đề án và các bản tham luận đưa ra sẽ là những căn cứ để tập thể lớp –  chi đoàn phấn đấu. Những số liệu đó sẽ được khẳng định trong thành tích năm học 2020 -2021.