CỬ TRI SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2021 – 2026

274

TS. Hoàng Thị Thanh Giang – Khoa KHXH

Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5/2021, 75 cử tri sinh viên Khoa Khoa học xã hội đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 – Trường Đại học Tây Bắc.

Để tuyên truyền, hướng dẫn chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, Chi ủy chi bộ Khoa chr đạo Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội tổ chức tuyên truyền tới tất cả các cử tri trong Khoa về trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri trong buổi bầu cử, đảm bảo an toàn phòng dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên sinh viên trong việc lựa chọn những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, trình độ vào bộ máy công quyền.

Cử tri sinh viên Khoa Khoa học xã hội tập trung đông đủ trước khu vực bầu cử và bỏ phiếu trong thời gian từ 8 giờ đến 9h sáng. Tại khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch được Trường Đại học Tây Bắc nói chung và Khoa Khoa học xã hội nói riêng đặc biệt chú trọng. Tất cả cử tri đã được lực lượng y tế phối hợp với CLB sinh viên tình nguyện hướng dẫn xếp hàng theo đúng khoảng cách, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo trên mọi phương diện của Trường Đại học Tây Bắc và Khoa Khoa học xã hội, hoạt động bầu cử đã diễn ra an toàn và đúng quy định.

Một số hình ảnh trong buổi bầu cử của sinh viên Khoa Khoa học xã hội: