CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tạin trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và chọn cán bộ giảng viên tham gia khoá đào tạo GV TOT

Đặng Thị Hồng Liên - KHXH CV 237: Tham gia họp làm việc với GFCD tại trường Đại học Tây Bắc để thống nhất và...

Thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc giới thiệu chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm học 2021-2022

Người đăng: Đặng Thị Hồng Liên - KHXH Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về...