Thông báo số 41/TB-CĐCS: “Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”.

212
Đề nghị 100% CĐV tham gia cuộc thi.
Công đoàn ngành tổ chức 2 đợt thi:
1. Đợt 1: Từ 9h00 ngày 21/6/2021- 23h00 ngày 27/6/2021.
2. Đợt 2: Từ 9h00 ngày 28/6/2021-23h00 ngày 3/7/2021.
Các đc có thể tham gia một trong hai đợt theo đường link trong thông báo.
Trân trọng!