ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Sáng ngày 27/5/2023, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Diễn đàn Sinh viên nghiên cứu...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG TRÊN HỆ THỐNG TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG TRÊN HỆ THỐNG TUYỂN SINH CỦA BỘ GD