SƠ KẾT VIỆC TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI NƠI CƯ TRÚ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

146

Hoàng Thị Thanh Giang (st)

Vừa qua ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022. Tham gia hội nghị có các đồng chí đại biểu là các Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cùng các cán bộ Đoàn chủ chốt tại Đoàn phường/xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thông qua tóm tắt báo cáo kết quả đạt được và tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo góp phần đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú là một trong những nội dung quan trọng được 100% các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh triển khai thông qua việc cụ thể hóa Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Trung ương Đoàn và Hướng dẫn số 17-HD/TĐTN-TCKT ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La. Qua 03 năm triển khai thực hiện hướng dẫn mới đối với việc hỗ trợ đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu như: Hiện nay, số đoàn viên có tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú gắn với các chủ trương của Trung ương Đoàn như chủ trương “1 + 1”, “1 + 2”; lồng ghép hiệu quả trong các đợt cao điểm hoạt động phong trào như: Tháng Thanh niên, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, hoạt động chào mừng Ngày truyền thống học sinh – sinh viên, Tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”,… Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được triển khai thực hiện như: Đoàn viên là công chức các xã, thị trấn về làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố; mô hình “Đoàn viên 03 chủ động”; mô hình “Bàn tròn thanh niên”; mô hình “Đoàn viên 03 hỗ trợ”,..

Bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú vẫn còn một số khó khăn nhất định trong công tác triển khai thực hiện ở một số nơi chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp mới; công tác phối hợp của một số cơ sở Đoàn nơi giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên về sinh hoạt chưa thật sự thống nhất; một bộ phận đoàn viên chưa thật sự chủ động trong việc kết nối với đơn vị tiếp nhận cũng như trong quá trình tham gia sinh hoạt nơi cư trú; hoạt động đôi khi chưa đáp ứng hết các nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú…
Kết luận hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong công tác thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, đồng thời đề ra những giải pháp để tiếp tục điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và thực trạng công tác đoàn viên hiện nay đảm bảo hiệu quả, phát huy vai trò xung kích tại địa phương./.