Sơn La kêu gọi ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2022

172

Tòng Thị Quỳnh Hương (st)

(TN&MT) – Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 1712/STNMT-QLMT, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường 2022.

1(2).jpg

Triển khai các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải….

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể thuộc tỉnh; các hiệp hội, doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tùy vào điều kiện và nguồn lực tổ chức các hoạt động hưởng ứng gồm: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Treo băng rôn, pano, áp phích, khuyến khích từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

2(1).jpg

….trồng cây xanh…

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó, tập trung các nội dung về giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thich ứng BĐKH. Xây dựng lộ trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện tốt, hiệu quả trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thân thiện môi trường.

Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phát huy vai trò trong các chương trình, phong trào cộng đồng bảo vệ môi trường, là “cầu nối” giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương với người dân, tiếp tục triển khai tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường.

3(1).jpg

Sở TN&MT đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, chủ động triển khai các giải pháp sáng tạo, cải tiến công nghệ, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật với nước thải, chất thải rắn và khí thải trước khi thải ra môi trường. Chủ động xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, các hộ gia đình tích cực thực hiện lối sống xanh, hạn chế sử dụng đồ nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm điện, nước, giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan nơi ở, nơi làm việc và nơi công cộng, trồng thêm cây xanh….

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững, ứng phó BĐKH.

Sở TN&MT đề nghị, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường về Sở TN&MT, trước ngày 10/8/2022.