LCĐ Khoa Khoa học xã hội tham gia ngày chủ nhật xanh chào mừng 90 năm thành lập Đoàn

316

Hoàng Thị Thanh Giang

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26-3-1931 – 26-3-2021), LCĐ Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt tham gia Ngày chủ nhật xanh hằng tuần với nhiều hoạt động bổ ích như tổng vệ sinh, dọn sạch rác và khơi thông cống rãnh khu vực được phân công.

Ra quân Ngày chủ nhật xanh hằng tuần còn là hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn màu xanh, không gian xanh, môi trường “xanh, sạch, đẹp” của nhà trường và cộng đồng; sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với việc bảo vệ môi trường sống hiện nay.

Ngày chủ nhật xanh được các đoàn viên trong LCĐ Khoa Khoa học xã hội hưởng ứng thiết thực trong thời gian qua đã góp phần để tuổi trẻ đóng góp xây dựng Liên chi đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đợt cao điểm, Ngày chủ nhật xanh còn được gắn với các nội dung như: tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề: Tự hào Đoàn TNCS HCM… là những hoạt động nổi bật tiến tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 – 26-3-2021)