Hội nghị chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại học Tây Bắc năm 2024”

180
          Hội nghị chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại học Tây Bắc năm 2024”
         Chiều ngày 4/4/2024, tại Hội trường lớn. Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại học Tây Bắc năm 2024” Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc đối với việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/2/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại Học Tây Bắc.
         Tham dự Hội nghị, về phía nhà trường có TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KHCN-HTQT; TS. Dương Văn Mạnh – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng CTCT-QLNH; Lãnh đạo các phòng, khoa; Ban đại diện lưu học sinh Lào; BCH, BCS các lớp; Các sinh viên là đảng viên; Sinh viên là trưởng nhà, trưởng tầng KTX của nhà trường; Về phía khách mời có Phòng phòng cháy chữa cháy tỉnh Sơn La (PC07); Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La.
        Hội nghị đã góp phần tăng cường công tác giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vận động cán bộ, đảng viên, lưu học sinh, sinh viên thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC; tích cực tham gia công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn.., sẵn sàng phương án, biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn… hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
         Đồng thời Hội nghị cũng đề cao hơn vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Kết luận số 02-KL/TW Tại Trường Đại học Tây Bắc. Qua đó thúc đẩy, vận động học sinh, sinh viên thực hiện tốt các biện pháp PCCC ở trong và ngoài Nhà trường.
Một số hình ảnh: