HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY SINH CỦA ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU (7/3/2012 – 7/3/2024)

99

Người viết: Hoàng Thị Thanh Giang

Chiều ngày 07/3/2024, Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 112 năm ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu. Tham dự chương trình, có đồng chí Hoàng Thị Thanh Giang – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học xã hội, cùng đầy đủ các đồng chí trong BCH Liên chi, BCH các chi đoàn và đoàn viên trong Liên Chi.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đoàn viên đã được nghe 03 báo cáo:
1. Tô Hiệu – thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng.
2. Tô Hiệu – một thanh niên yêu nước một người chiến sĩ cộng sản một nhà lãnh đạo tài năng.
3. Tô Hiệu – phẩm chất kiên trung bất khuất là tài sản vô giá với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Hy sinh ở tuổi 32, nhưng những cống hiến cho cách mạng của đồng chí Tô Hiệu thật to lớn. Đồng chí là tấm gương về tinh thần và ý chí cách mạng chói sáng. Tấm gương và “Tinh thần Tô Hiệu” không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc mà còn thể hiện ở thái độ lạc quan cách mạng. Cây đào mang tên Tô Hiệu vẫn còn đó, xanh tươi như một biểu tượng cho tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những người tù cộng sản… “Cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn. Đồng chí đã có công gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Hà Nội, Hải Phòng và liên tỉnh B, bao gồm các tỉnh miền Duyên hải Bắc Bộ và Hải Dương, Hưng Yên; khôi phục Xứ ủy Bắc kỳ cuối năm 1936. Trong những năm bị địch bắt giam, đồng chí Tô Hiệu đã góp phần rất quan trọng biến nhà tù Sơn La thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng”. (Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười)

Tấm gương và “Tinh thần Tô Hiệu” không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, “đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc” mà còn thể hiện ở thái độ lạc quan cách mạng. Phát huy truyền thống, tuổi trẻ Khoa Khoa học xã hội quyết tâm rèn đức, luyện tài, đoàn kết, năng động sáng tạo, xung kích, tình nguyện, phấn đấu hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương Sơn La giàu đẹp.

Một số hình ảnh trong Buổi sinh hoạt chuyên đề: