ĐOÀN VIÊN LCĐ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HẠT GIỐNG YÊU THƯƠNG GỬI TRƯỜNG SA

344

Hoàng Thị Thanh Giang

Với mong muốn được chia sẻ với những khó khăn của các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương và gửi gắm những tình cảm yêu thương nhất, hưởng ứng chương trình “Hạt giống yêu thương gửi tặng Trường Sa” do Đoàn trường Đại học Tây Bắc phát động, đoàn viên thanh niên trong toàn LCĐ Khoa Khoa học xã hội đã ủng hộ, quyên góp được số tiền 500.000 đồng, góp một phần nhỏ bé ủng hộ Chương trình. Số tiền không lớn nhưng là tấm lòng và tình cảm yêu thương trân trọng gửi Trường Sa yêu thương.