GÓC ĐỐ VUI ĐỊA LÍ

379

Nguyễn Thị Huệ (st)

Phía Bắc có hai QUẢNG

Phía Nam có hai QUẢNG

Tỉnh chi nằm ở giữa

Mà răng lạ rứa

Gọi quảng thì sai

Ai giỏi, ai tài

Tỉnh chi thi đáp

  1. Đố em, đố chị, đố chàng

Kể tên năm tỉnh có GIANG tận cùng

Thuyền quyên xi đố anh hung

Kể nhanh, kể đúng, xin chung lối về

  1. Đố em, đố bạn gần xa

Kể tên bốn tỉnh có HÀ trước tiên?

Đố anh thương, đố chị hiện

Bao năm đèn sách bút nghiên, khó gifÃ

  1. Đố chị, đố em, đố bè, đố bạn

Kể tên năm tỉnh có QUẢNG đứng đầu

Thứ tự Nam trước, Bắc sau

Đố ai ai biết, đáp mau, khen tài

  1. Có LA, có SÓC, có NAI

Kể tên ba tỉnh «một, hai’’ đáp liền

Em ngoan thi với bạn hiền

Ai rành địa lí, cảm phiền chỉ cho.