THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

156

Thông tin tuyển sinh xin mời độc giả nhấn vào đường link phía dưới để xem chi tiết, xin cảm ơn!

Link thông báo: Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 (utb.edu.vn)