THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU 75 NĂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

277
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

 “Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211 /QĐ – CĐN ngày 28 tháng 05 năm 2021)

 

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 – 22/7/2011)nhằm giới thiệu và tuyên truyền về truyền thống lịch sử, quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành; về những thành tựu và dấu ấn nổi bật trong 70 năm qua của CĐGD Việt NamCông đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm” (sau đây gọi tắt là cuộc thi). Thông qua cuộc thi tiếp tục khơi dậy lòng tự hào và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành Giáo dục, của xã hội đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Việt Nam.  CĐGD Việt Nam  ban hành Thể lệ cuộc thi với những nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

– Người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

– Người nước ngoài nếu quan tâm có thể dự thi. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI

– Tìm hiểu về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của CĐGD Việt Nam

– Những thành tựu đã đạt được và dấu ấn nổi bật của CĐGD Việt Nam trong chặng đường 70 năm (1951 – 2021) và định hướng hoạt động của CĐGD Việt Nam trong thời gian tới.  

Người dự thi có thể tìm hiểu nội dung thông tin qua các tài liệu tham khảo sau: 

1. Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam, được đăng tải trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: http://congdoangdvn.org.vn

2. Các tin, bài viết về hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam được đăng tải trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Các báo cáo, chương trình, kế hoạch… đã đăng tải trên Website, Fanpage của CĐGD Việt Nam.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời trắc nghiệm.

2. Cách thức tổ chức:

– Cuộc thi được tổ chức 2 đợt thi:

Đợt 1: từ 09h00’ ngày 21/6/2021 đến 16h00’ ngày 27/6/2021.

Đợt 2: từ 09h00’ ngày 28/6/2021 đến 16h00’ ngày 03/7/2021.

Một người có thể tham gia dự thi cả hai đợt.

– Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng. 

– Thời gian làm bài thi trong vòng 15 phút (tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 15 phút, hệ thống thi tự động đóng lại).

– Ở mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi. Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 01 lần/đợt (cơ sở để xác thực tài khoản đăng ký thi là số điện thoại hoặc địa chỉ email).

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG  DỰ THI

1. Đăng ký dự thi

– Người dự thi đăng ký dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…) đăng nhập vào nền tảng thi trực tuyến của Cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam trên Website và Fanpage của CĐGD Việt Nam bằng 02 cách như sau:

– Cách 1: Đăng nhập trực tiếp bằng đường link

https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-70-nam-cong-doan-giao-duc-viet-nam-9043

– Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode

Đối với hệ điều hành IOS (Iphone): bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode, bấm chụp ảnh, bấm đồng ý để vào trang dự thi

Đối với hệ điều hành Android (Samsung, Oppo…): vào phần zalo, chọn mục quét QRcode, hướng màn hình về mã QRcode, bấm đồng ý để vào trang dự thi

– Sau khi đăng nhập, người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân bắt buộc theo hướng dẫn của ban tổ chức cuộc thi tại phầm mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ.

– Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về ban Tổ chức cuộc thi theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

V. CÁCH LÀM BÀI THI

Sau khi đăng nhập người dự thi có thể tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi.

– Vào thi: Bấm “Tham gia ngay” và làm bài thi. Bài thi có 10 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ dự đoán có số người trả lời đúng với đáp án. Người dự thi trả lời lần lượt 10 câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 15 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.

– Trả lời câu hỏi phụ: người dự thi dự đoán số người trả lời đúng hết đáp án của bộ câu hỏi (10/10 câu) và điền kết quả dự đoán (đáp án được ghi bằng số).

– Gửi kết quả: Sau khi hoàn thành bài thi, người dự thi nhấp vào ô “Kết thúc”. Thời gian làm bài thi được tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. 

Hệ thống sẽ tự động cho người dự thi biết kết quả của mình đối với phần thi trắc nghiệm (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số người chơi tính đến thời điểm).

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI THI 

– Tiêu chí chấm điểm: trả lời đúng đáp án câu hỏi trắc nghiệm; đảm bảo thời gian thi theo quy định và đưa ra đáp án câu hỏi phụ có số dự đoán gần nhất so với đáp án của ban tổ chức cuộc thi. Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ các câu hỏi và đảm bảo thời gian theo đúng quy định. 

– Điểm bài thi được tính bằng số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi theo quy định là căn cứ xét giải thưởng. Mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm. Trả lời đúng 10 câu thì tổng điểm là 10 điểm. 

– Câu hỏi phụ không tính điểm, chỉ được dùng để lựa chọn bài thi khi có nhiều bài có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau.

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau thì sẽ căn cứ theo thời gian hoàn thành bài thi để xác định kết quả. Bài thi làm trong thời gian ngắn hơn sẽ được chọn để xét giải.  

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng và cùng thời gian hoàn thành thì xét đến câu trả lời của câu hỏi phụ. Bài thi có câu trả lời câu hỏi phụ gần với đáp án nhất sẽ được chọn để xét giải.

– Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng, cùng thời gian hoàn thành và có câu trả lời phụ giống nhau thì bài thi nào tham gia dự thi trước sẽ được chọn để xét giải (căn cứ vào thời gian tạo bản ghi trong hệ thống dữ liệu của cuộc thi).

VII. GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức xét và trao giải thưởng

– Ban tổ chức xét giải thưởng dựa trên điểm số của bài thi. Kết quả của các bài thi được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Người đạt giải là người có điểm số của bài thi trong danh sách kết quả từ thứ tự cao nhất cho đến khi chọn đủ số giải theo Thể lệ của cuộc thi.

– Trao giải thưởng cho cá nhân đạt giải của cuộc thi được tiến hành sau khi có kết quả của cuộc thi. 

– Căn cứ vào thông tin khai báo của người dự thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ với người dự thi đạt giải để thực hiện việc trao giải.

2. Giải thưởng dự kiến như sau:  

2.1 Giải thưởng cá nhân theo từng đợt:

– 01 giải nhất: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng

– 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

– 03 giải ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng

 10 giải tư: mỗi giải trị giá 300.000 đồng

2.2. Giải chung cuộc

– 01 giải đặc biệt: trị giá 2.000.000 đồng

– 03 giải phụ: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng  

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI  

– Người dự thi tham gia cuộc thi thực hiện đúng quy định của thể lệ cuộc thi. Việc tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc thi.

– Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng và công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức trin khai cuộc thi, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động và các cá nhân quan tâm tham gia cuộc thi và tuyên truyền cho cuộc thi. Đối với các tập thể trực thuộc ngành Giáo dục có số lượng người tham gia dự thi đông, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét khen thưởng trong dịp tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

– Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân. Ban tổ chức cuộc thi cung cấp số điện thoại hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký và cách thức tham gia cuộc thi: đồng chí Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên ban Tuyên giáo – Nữ công, CĐGD Việt Nam, điện thoại: 0978454 383.

– Ban Tổ chức cuộc thi chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 05 ngày từ ngày công bố kết quả.  

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Lao động, Website của Bộ GD&ĐT, Website, fanpage CĐGD Việt Nam. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện./.

                                                                                    BAN TỔ CHỨC CUỘC THI