SINH VIÊN KHOA KHXH NHẬN HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC THỦ KHOA”

136
09 sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng. Mỗi suất học bổng gồm 10 triệu đồng, suất học bổng tiếng Anh miễn phí cùng nhiều phần quà khác.
Danh sách 09 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc bao gồm:
1. Mùa Thị Nu – 28,25 điểm, ngành Quản lý tài nguyên rừng, Khoa Nông – Lâm.
2. Lò Thị Nghĩa – 27,45 điểm, ngành Chăn nuôi, Khoa Nông – Lâm; Giải khuyến khích môn Giáo dục công dân lớp 12.
3. Thào Đình Khải – 28,15 điểm, ngành CNTT, Khoa Khoa học Tự Nhiên – Công nghệ.
4. Hà Thị Thúy Dung – 30 điểm, ngành Sư phạm Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội; Giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.
5. Vì Thị Hậu – 29,25 điểm, ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non; Giải ba môn Địa lý học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, Giải khuyến khích môn Địa lý lớp 11.
6. Bùi Thị Hoài – 29,45 điểm, ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non.
7. Cà Thị Lưu – 29,25 điểm, ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non.
8. Đinh Hồng Ái – 29,25 điểm, ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non; Giải ba môn Ngoại ngữ cấp tỉnh.
9. Đèo Thị Thương – 28,40 điểm, ngành Kế toán, Khoa Kinh tế.
Trường Đại học Tây Bắc – nơi nâng bước những ước mơ.
Link bài viết: https://tuoitre.vn/trao-130-suat-hoc-bong-nang-buoc-thu-khoa-cho-sinh-vien-20211226174410798.htm?fbclid=IwAR3uIB5ZolJ5H_JzBpxMQatCA94AoSD3kbrXop1ku5lvbIzBBfmlB-3GVbo