SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA NGÀY CHỦ NHẬT XANH

274

Hoàng Thị Thanh Giang – Khoa KHXH

Theo kế hoạch của Đoàn trường Đại học tây Bắc, thực hiện kế hoạch thường niên của Liên chi đoàn, sáng ngày 21.3.2021, sinh viên Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội tham gia ngày Chủ nhật xanh, cùng chung tay vì một mái trường Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn!