PHẦN MỀM QUẢN LÍ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN: 4 BƯỚC KHAI BÁO THÔNG TIN

169

Hoàng Thị Thanh Giang – LCĐ Khoa Khoa học xã hội

Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên: 4 bước khai báo thông tin

Để khai báo thông tin, đoàn viên thực hiện 4 bước:
Bước 1: tải ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App store (đối với hệ điều hành IOS).
Bước 2: đăng nhập vào ứng dụng. Trường hợp chưa có tài khoản ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đoàn viên thực hiện ấn đăng ký tài khoản.

Bước 3: tại màn hình trang chủ, chọn hình hiệu avatar tại góc trái trên cùng để mở ra màn hình thông tin cá nhân.
Bước 4: tại đây chọn “Gửi tới cán bộ Đoàn”. Đoàn viên thực hiện khai báo toàn bộ thông tin cơ bản, khi đã thực hiện khai báo đầy đủ các thông tin ấn “Đăng ký”. Thông tin Đoàn viên sẽ được gửi đến cán bộ Đoàn. Khi đó trên Phần mềm Quản lý đoàn viên, tại tài khoản của Chi đoàn hoặc Chi đoàn cơ sở nơi đoàn viên sinh hoạt sẽ hiển thị lệnh yêu cầu xác thực thông tin đoàn viên. Sau khi xác thực, thông tin đoàn viên sẽ tự động được lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên trên Phần mềm một cách nhanh chóng, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ thông tin với độ bảo mật cao.