BỘ MÔN NGỮ VĂN

5179

TỔNG QUAN

Bộ môn Ngữ văn, khoa Khoa học xã hội được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB, ngày 4/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Số giảng viên hiện làm việc theo biên chế trong Bộ môn gồm 17 người, trong đó có 1 Phó giáo sư, 8 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ. Với độ tuổi trung bình trên 40, tất cả giảng viên Bộ môn Ngữ văn đều có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng, năng động, nhiệt tình, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TS. Trần Thị Lan Anh
Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0868668698
– Email: [email protected]

TS. Ngô Thị Phượng
Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0974699251
– Email: [email protected]

PGS. TS. Bùi Thanh Hoa
Giảng viên cao cấp
– Điện thoại: 0912559633
– Email: [email protected]

TS. Phạm Thị Phương Huyền
Phó Trưởng khoa
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0917301466
– Email: [email protected]

ThS. Lê Thị Hà
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0962561967
– Email: [email protected]

ThS. Lê Thị Xuân Liên
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0915986379
– Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0915319963
– Email: [email protected]

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thuý
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0983358780
– Email: [email protected]

TS. Hà Thị Mai Thanh
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0984568889
– Email: [email protected]

TS. Nguyễn Văn Bao
Nhà giáo Nhân dân – Giảng viên chính
– Điện thoại: 0913252340
– Email: [email protected]

TS. Nguyễn Thị Diệu Huyền
Giảng viên
– Điện thoại:0915646232
– Email: [email protected]

TS. Vũ Minh Đức
Giảng viên
– Điện thoại: 0362350581
– Email: [email protected]

ThS. Lò Thị Hồng Nhung
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0912512727
– Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Trung Kiên
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0976458678
– Email: [email protected]

ThS. Phú Thuỳ Hương
Giảng viên
– Điện thoại:0948355335
– Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Hạnh Vân
Giảng viên
– Điện thoại: 0375609117
– Email: [email protected]

ThS. Mai Thị Chín
Giảng viên chính
– Điện thoại: 0916453838
– Email: [email protected]

HOẠT ĐỘNG

Cùng với quá trình hình thành, xây dựng, phát triển đội ngũ Trường Đại học Tây Bắc, suốt những năm qua, các giảng viên Bộ môn Ngữ văn đã tham gia đào tạo có chất lượng nhiều thế hệ sinh viên đại học hệ chính quy thuộc ngành Sư phạm Ngữ văn cùng các ngành Kinh tế, Nông lâm, Tiểu học, Mầm non… với hàng nghìn sinh viên đã tốt nghiệp. Bộ môn cũng góp phần đào tạo hàng nghìn cử nhân văn học và cử nhân các ngành khác với các hệ đào tạo ngoài trường: vừa làm vừa học, chuyên tu, tại chức… được đặt ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Đào tạo Sau đại học cũng là một nhiệm vụ quan trọng của các giảng viên trong Bộ môn. Với sự cộng tác của các Giáo sư, Phó giáo sư, các nhà nghiên cứu của ĐHSP Hà Nội và các Viện nghiên cứu, Bộ môn đã tham gia đào tạo 07 khóa cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam (tính đến năm 2019). Hàng chục học viên cao học đã tốt nghiệp trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường và các trường Cao đẳng, THPT thuộc các tỉnh Tây bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào.
Từ năm 2015, mỗi năm, giảng viên Bộ môn tham gia đào tạo tiếng Việt cho hàng trăm Học viên, Lưu học sinh thuộc 9 tỉnh Bắc Lào với chất lượng ngày càng được nâng cao. Hoạt động giảng dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào góp phần khẳng định uy tín và vị thế cho Trường Đại học Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai nhiệm vụ quan trọng, có tác động tương hỗ đối với việc nâng cao trình độ và nghiêp vụ chuyên môn cho cán bộ giảng dạy ở bậc đại học. Muốn giảng dạy tốt thì phải nghiên cứu khoa học, ngược lại nghiên cứu khoa học tiếp cận được nhiều thông tin mới, kiến thức mới, phương pháp mới chính là để phục vụ giảng dạy tốt hơn. Hàng năm, các giảng viên của Bộ môn đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức: làm đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ; viết bài đăng trên Kỉ yếu hội thảo Quốc gia; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Bộ môn Ngữ văn có mối quan hệ tốt với nhiều cơ sở đào tạo trong nước về lĩnh vực hợp tác đào tạo như: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học. Bên cạnh đó, các giảng viên trong Bộ môn còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy trong chương trình đào tạo của Nhà trường. Hiện tại, Bộ môn đã có nhiều tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.
Các hoạt động Hội thảo, ngoại khóa Ngôn ngữ và Văn học, giao lưu Ngôn ngữ và Văn hoá hai nước Việt Nam – Lào được tổ chức đều đặn, thường xuyên cũng là một thế mạnh của Bộ môn. Tổ chức được hội thảo khoa học có tầm cỡ quốc gia như “Hội thảo Ngôn ngữ và Văn hoá vùng Tây Bắc” hay Ngoại khoá Văn học có sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lớn như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Duy… cũng là thành tích rất đáng được biểu dương của toàn thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ văn.
Giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, Bộ môn Ngữ văn sẽ cùng với các bộ môn khác xây dựng Khoa Khoa học xã hội – Trường Đại học Tây Bắc thực sự là một địa chỉ có uy tín, đáng tin cậy trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo của Nhà trường cũng như của khu vực Tây Bắc.