LIÊN CHI KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA CHỦ NHẬT XANH TẠI TRƯỜNG

156

Hoàng Thị Thanh Giang

Chiều ngày 3/6/2022, đoàn viên thanh niên Liên chi đoàn KHXH tham gia lao động vệ sinh tại trường Đại học Tây Bắc, nhằm giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, tích cực và thân thiện!