LIÊN CHI KHOA HỌC XÃ HỘI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”

206

Lê Thu Hà – LCĐ Khoa Khoa học xã hội

Với mục tiêu nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXXI và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên
vào hồi 19h00 ngày 24/3/2022 Liên chi đoàn khoa KHXH đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tuổi trẻ sáng tạo” với hình thức online. Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm và tham dự của đông đảo các đoàn viên trong Liên chi. Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào các nội dung chính sau:

– Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Triển khai các công trình, phần việc thanh niên: tạo điểm rửa tay sát khuẩn phòng chống covid tại Giảng đường nhà A.

– Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; rà soát, nâng cao chất lượng, số lượng đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực, vấn đề xã hội quan tâm như: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội…