LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÃ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM RỬA TAY SÁT KHUẨN”

170

Hoàng Thị Thanh Giang – LCĐ KHXH

Tiếp tục chuỗi các hoạt động của “Tháng Thanh niên năm 2022”, nhằm góp phần tuyên truyền và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và lan rộng, LCĐ Khoa KHXH đã triển khai mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” tại 2 điểm tại khu giảng đường nhà A, trường Đại học Tây Bắc. 

Với các biện pháp chủ động, sự tham gia tích cực của ĐVTN đã góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, với quyết tâm cao nhất không để dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng.