Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

219

Hoàng Thị Thanh Giang (ST)

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)!

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 90 năm rèn luyện và trưởng thành!

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam!

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên!

5. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!

6. Tuổi trẻ Việt Nam tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn!

7. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển!

8. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

10. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước!

11. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp!

12. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế!

13. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam!

(nguồn: Ban tuyên giáo TW Đoàn)