Hội thảo trực tuyến “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường Đại học Tây Bắc”

137

Hoàng Thị Thanh Giang

Vào hồi 14 giờ chiều thứ 7 ngày 25/9/2021 vừa qua, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường Đại học Tây Bắc” với điểm cầu tại Phòng họp 2 của Nhà trường.

Tham dự Hội thảo trực tuyến, về phía khách mời có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Viettel Sơn La; về phía Nhà trường, tại điểm cầu chính Phòng họp 2 có: TS. Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Duy Hiếu – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; PGS.TS. Phạm Văn Anh – Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT; TS. Đỗ Hồng Đức – Trưởng phòng Đào tạo; ThS. Phạm Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ; TS. Phạm Anh Tuân – Trưởng Bộ môn Địa lý, Khoa Khoa học Xã hội; TS. Phạm Đình Thành – giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ; một số chuyên viên các phòng, ban; thành phần tham gia trực tuyến có lãnh đạo các đơn vị cùng toàn bộ giảng viên, 2/3 số lượng cán bộ phòng, ban, trung tâm.

Phát biểu khai mạc, TS. Đinh Thanh Tâm đã khẳng định: Chuyển đổi số là xu hướng chung của các nước trên thế giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và dịch bệnh hoành hành dữ dội như hiện nay. Nước ta đã nhanh chóng hội nhập vào xu hướng chung đó, khẩn trương tận dụng mọi cơ hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà Đảng và Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có những chủ trương quyết sách mạnh mẽ. Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của một trường đại học duy nhất ở khu vực Tây Bắc về lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, Nhà trường tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường Đại học Tây Bắc”.

Đây là Hội thảo đầu tiên tập trung ý kiến về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường. TS đề nghị các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ, giảng viên tập trung xem xét, thảo luận các nội dung chính như: 1. Làm rõ thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật về mảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; 2. Làm rõ thực trạng về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động của Nhà trường. 3. Làm rõ Trường Đại học Tây Bắc cần phải làm gì trong thời gian tới để bắt kịp chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021- 2025 định hướng năm 2030.

Sau phần phát biểu khai mạc, Hội thảo được nghe lần lượt các bài báo cáo của các báo cáo viên.

  1. ThS.NCS. Nguyễn Duy Hiếu – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin báo cáo: Tổng quan về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Nhà trường.
  2. ThS.NCS. Phạm Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trưởng bộ môn công nghệ thông tin báo cáo chuyên đề: Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, hành chính công.
  3. TS. Phạm Anh Tuân – Trưởng Bộ môn Địa lý, Khoa Khoa học Xã hội trình bày về: Chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo (dạy và học trực tuyến, học liệu số, tích hợp nội dung về chuyển đổi số trong CTĐT…).
  4. TS. Phạm Đình Thành – Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ trình bày về nội dung: Chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học.

Trong phần đại biểu khách mời phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Viettel Sơn La đã có bài chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ý nghĩa đối với Nhà trường. Hội thảo còn được nghe một số thầy, cô đóng góp ý kiến xây dựng, sẻ chia trao đổi rất sôi nổi về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trường.

Kết luận Hội thảo, TS. Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ trì Hội thảo đã có ý kiến kết luận như sau:

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Viettel Sơn La; các thầy cô, cán bộ Nhà trường đã tham gia tích cực chuẩn bị cho Hội thảo, có những đóng góp rất quan trọng và có giá trị. Xin trân trọng cảm ơn sự cố gắng của các đơn vị, cá nhân, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các đối tác liên quan trong công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường. Mong rằng trong thời gian tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, đổi mới sáng tạo hơn nữa để có được thành công… TS đề nghị tập trung vào các nội dung chính, tiếp tục phân tích bối cảnh, hiện trạng, dùng các công cụ để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức…

Một số hình ảnh tại điểm cầu chính phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc:

TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Viettel Sơn La phát biểu

Hình ảnh các cán bộ, giảng viên tham gia Hội thảo trực tuyến qua Zoom

TS. Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận Hội thảo