Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

176

Hoàng Thị Thanh Giang_ST

120_nss

Nguồn: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/ha-noi-to-chuc-trong-the-le-ky-niem-120-nam-ngay-sinh-dong-chi-nguyen-phong-sac-686742