ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRANG TRÍ, VỆ SINH LỚP HỌC

313

Hoàng Thị Thanh Giang

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3 thì phong trào “Trang trí lớp học”, “Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh” là một trong những nội dung quan trọng nhằm “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp cận mô hình “Trường học mới”.

Mục đích yêu cầu của hoạt động:

  • Tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút sinh yêu thêm gắn bó, yêu trường lớp.
  • Trao đổi thông tin của từng lớp học, tạo hứng thú cho quá trình dạy học.
  • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
  • “Trang trí lớp học”, “Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh” phải đảm bảo yêu cầu đẹp, có sáng tạo và mang ý nghĩa giáo dục.

Hưởng ứng phong trào, khởi động chuối hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội phát động trong toàn Liên chi phong trào trang trí lớp học đảm bảo Sạch sẽ, an toàn. Các chi đoàn trong liên chi hăng hái tham gia và thường xuyên vệ sinh, duy trì lớp học sạch đẹp.

Một số hình ảnh vệ sinh, trang trí lớp học: