ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “LÁ PHIẾU TRÁCH NHIỆM” NĂM 2021

255

TS. Hoàng Thị Thanh Giang – Khoa KHXH

Cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức đã thu hút được 100% đoàn viên, thanh niên liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội tham gia với số lượt thi lên tới hơn 3000 lượt.

Kết thúc cuộc thi, Liên chi đoàn Khoa Khoa học xã hội có 7 đoàn viên được nhận giấy khen của Đoàn trường Đại học Tây Bắc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và thành tích tham gia cuộc thi. Danh sách cụ thể như sau:

  1. Tòng Thị Quỳnh Hương – Chi đoàn GVCB
  2. Hoàng Thị Thanh Giang – Chi đoàn GVCB
  3. Lò Thị Anh – Chi đoàn K58ĐH SP Lịch sử
  4. Lò Khánh Linh – Chi đoàn K58 ĐHSP Ngữ văn
  5. Hồ Thị Trang – Chi đoàn K58 ĐHSP Ngữ văn
  6. Quàng Văn Quỳnh – Chi đoàn K60 ĐHSP Lịch sử
  7. Lò Văn Hùng – Chi đoàn K60 ĐHSP Địa lí.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa hướng tới cuộc cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN nắm vững luật và các nội dung có liên quan. Đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử./.