Liên hệ

    Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc
    Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
    Email: k.khxh@utb.edu.vn