TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC QUA MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Người viết: ThS. Nguyễn Thị Huệ 1. Tính hợp lí của việc tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học...

CHỌC LỖ BỎ HẠT – ‘thô sơ lạc hậu’ hay loại nông cụ tối ưu cho canh tác nương rẫy?

Phạm Anh Tuân, Cà Chung Nếu chỉ nhìn về cấu tạo bề ngoài, gậy chọc lỗ trông có vẻ thô sơ, ‘kém năng suất’ hơn...

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP

  Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Trường ĐHTB Bước 1: Khởi động phần mềm Click đúp chuột vào biểu tượng chương trình iMindMap trên màn...

QUI TRÌNH LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Khoa KHXH   Bước 1: Xác định từ khoá Mindmap được tạo thành bởi hầu hết các từ khoá nên...

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHKT

Nguyễn Thị Hồng Nhung - KHXH