KẾT HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Thảo luận nhóm là một phương pháp đáp ứng quan điểm dạy...

ĐỚI BỜ – MỘT GÓC NHẬN THỨC VỀ BIỂN, CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÙNG BIỂN VÀ LIÊN HỆ BIỂN ĐÔNG

ĐỚI BỜ - MỘT GÓC NHẬN THỨC VỀ BIỂN, CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÙNG BIỂN VÀ LIÊN HỆ BIỂN ĐÔNG TS. Nguyễn Văn Minh...

NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI TỈNH SƠN LA

  Causes, consequences and solutions to reduce the imbalance of sex ratio at birth in Son La province ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương Trường Đại học Tây...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Tây Bắc 1.Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học...