QUI TRÌNH LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Khoa KHXH   Bước 1: Xác định từ khoá Mindmap được tạo thành bởi hầu hết các từ khoá nên...

KẾT HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Thảo luận nhóm là một phương pháp đáp ứng quan điểm dạy...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Tây Bắc 1.Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Huệ ĐT: 0987131678 Email: huethanh75dhtb@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế...

TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC QUA MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Người viết: ThS. Nguyễn Thị Huệ 1. Tính hợp lí của việc tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học...