THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP

  Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Trường ĐHTB Bước 1: Khởi động phần mềm Click đúp chuột vào biểu tượng chương trình iMindMap trên màn...

CHỌC LỖ BỎ HẠT – ‘thô sơ lạc hậu’ hay loại nông cụ tối ưu cho canh tác nương rẫy?

Phạm Anh Tuân, Cà Chung Nếu chỉ nhìn về cấu tạo bề ngoài, gậy chọc lỗ trông có vẻ thô sơ, ‘kém năng suất’ hơn...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ1,Hoàng Thị ThanhGiang2 1,2 Trường Đại học Tây Bắc   Tóm tắt Xây dựng các biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho sinh viên...

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ1, Hoàng Thị Thanh Giang2 1,2 Trường Đại học Tây Bắc   Tóm tắt Rèn luyện kĩ năng đọc sách là biện pháp quan trọng hàng...