QUI TRÌNH LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Người viết: Nguyễn Thị Huệ Tổ Địa lí, Khoa KHXH   Bước 1: Xác định từ khoá Mindmap được tạo thành bởi hầu hết các từ khoá nên...

ĐỚI BỜ – MỘT GÓC NHẬN THỨC VỀ BIỂN, CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÙNG BIỂN VÀ LIÊN HỆ BIỂN ĐÔNG

ĐỚI BỜ - MỘT GÓC NHẬN THỨC VỀ BIỂN, CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH VÙNG BIỂN VÀ LIÊN HỆ BIỂN ĐÔNG TS. Nguyễn Văn Minh...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Huệ ĐT: 0987131678 Email: huethanh75dhtb@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế...

CHỌC LỖ BỎ HẠT – ‘thô sơ lạc hậu’ hay loại nông cụ tối ưu cho canh tác nương rẫy?

Phạm Anh Tuân, Cà Chung Nếu chỉ nhìn về cấu tạo bề ngoài, gậy chọc lỗ trông có vẻ thô sơ, ‘kém năng suất’ hơn...

Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên thông qua đọc sách. Một số giải pháp nâng cao tính tự học cho sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Huệ Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học có thể hiểu là tự mình lao động...