Trang chủ Địa lý Bài báo khoa học (Địa lý)

Bài báo khoa học (Địa lý)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Huệ ĐT: 0987131678 Email: huethanh75dhtb@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Chuyển đổi hình thức giáo dục từ niên chế sang học chế...

Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên thông qua đọc sách. Một số giải pháp nâng cao tính tự học cho sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Huệ Sinh viên cần chủ động rèn luyện tính tự học Tự học có thể hiểu là tự mình lao động...

KẾT HỢP SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Huệ Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Tây Bắc TÓM TẮT Thảo luận nhóm là một phương pháp đáp ứng quan điểm dạy...