THÔNG BÁO CUỘC THI TÌM HIỂU 75 NĂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC...

Thông báo số 41/TB-CĐCS: “Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”.

Đề nghị 100% CĐV tham gia cuộc thi. Công đoàn ngành tổ chức 2 đợt thi: 1. Đợt 1: Từ 9h00 ngày 21/6/2021- 23h00 ngày 27/6/2021. 2....