PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ, VĂN HÓA DÂN TỘC “TỰ HÀO VIỆT NAM” LẦN THỨ IV”

Nguyễn Thị Hồng Nhung - LCĐ Khoa học xã hội Ngày 20/12, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt...

“CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH” THEO TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa Khoa học xã hội  

ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN K62 ĐHSP ĐỊA LÍ

Cùng với sự vui mừng chào đón năm hoc mới đại hội chi đoàn là công tác quan trọng đầu năm. Được sự nhất...

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2021 CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

ThS. Nguyễn Hạnh Vân Việc rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm, trang bị kĩ năng và kiến thức cho sinh viên trong quá...

ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN K62 ĐHSP NGỮ VĂN

Hòa trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2021-2022, Công tác Đoàn đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác...

ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN K61 ĐHSP NGỮ VĂN

Tổ chức Đại hội Lớp - Chi đoàn là một công tác quan trọng đầu năm học mới của mỗi chi đoàn cơ sở....

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN CÁN BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

ThS. Nguyễn Hạnh Vân Căn cứ vào Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại...

SƠ KẾT VIỆC TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI NƠI CƯ TRÚ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Hoàng Thị Thanh Giang (st) Vừa qua ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc tổ chức cho...

ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “LÁ PHIẾU TRÁCH NHIỆM” NĂM 2021

TS. Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa KHXH Cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức đã thu...

CỬ TRI SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2021 – 2026

TS. Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa KHXH Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, sáng ngày 23/5/2021, 75 cử...