KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG THPT BẮC YÊN

 Ngô Thị Phượng, Khoa Khoa học Xã hội Thực hiện Kế hoạch Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh của Khoa Khoa học Xã hội...

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÃ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ĐIỂM RỬA TAY SÁT KHUẨN”

Hoàng Thị Thanh Giang - LCĐ KHXH Tiếp tục chuỗi các hoạt động của “Tháng Thanh niên năm 2022”, nhằm góp phần tuyên truyền và...

LIÊN CHI KHOA HỌC XÃ HỘI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3 “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”

Lê Thu Hà - LCĐ Khoa Khoa học xã hội Với mục tiêu nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của...

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ HỌC TỐT “HỌC TẬP ONLINE HIỆU QUẢ TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH DIỄN BIẾN PHỨC TẠP”

TS. Tống Thanh Bình Đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng chưa từng có đối với nhân loại trên mọi hoạt động kinh...

Xây dựng phương pháp học tập hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19

Hoàng Thị Thanh Giang - KHXH (st) Dịch bệnh gây thảm họa cho con người, đồng thời là phép thử không phải cho nền kinh...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC STEM

Hoàng Thị Thanh Giang - KHXH 1. Nguyên tắc đành giá năng lực Nguyên tắc đánh giá trong giáo dục STEM bám sát nguyên tắc đánh...